top of page
logo_strava.png

設計

​三米線後

排球紀錄片【三米線後】

主視覺  印刷  包裝  首映會佈置

截圖 2022-01-27 下午6.11.02.png

UNFIXABLE WOUND

導演 Clint Eastwood 電影節

主視覺  印刷  包裝  廣告  網站  紀念品

截圖 2022-01-27 下午6.11.13.png

Pasta — Varieties, Sauce, Pairing

義大利麵深度介紹

主視覺  排版  網站  印刷  

截圖 2022-01-27 下午6.10.46.png

我跑台北

台北馬拉松主題網站

主視覺  字體  服裝  網站

截圖 2022-01-27 下午6.11.42.png
bottom of page